121 Dinge wat Jesus nooit sal doen nie...

Gebaseer op en aangepas volgens die werk van

Patty Thomas, The Miracles Of Jesus Ministry
www.PrayOutLoud.com

1. God belaster
2. Iemand (ver)vloek
3. Lieg
4. Verneuk
5. Steel
6. Iemand slaan of skop terwyl Hy hom genees nie
7. Iemand verdoem
8. Stories oor regte mense vertel
9. Skinner
10. Iemand in die rug steek
11. Ophou om die evangelie te verkondig
12. Opgee op mense (hulle afskryf)
13. Terugstaan van teenstand teen Sy boodskap
14. Weghardloop van diegene wat Hom oponeer
15. Onbehoorlik aantrek
16. Weier om met geloof te reageer op enigiets
17. Eer of opheffing aanvaar
18. Nie Sy woord hou nie
19. Loose faith
20. Hoop verloor
21. Weier om vir mense te bid
22. Weier om voor die Vader te kniel
23. Ongehoorsaam wees aan die Vader
24. Betoon disrepek aan Sy aardse vader en moeder
25. Huil en rebelleer vir weke oor wat God Hom gevra het om te doen
26. Gee persoonlike profetiese woorde voor 'n hele gemeente
27. Geeste oproep
28. Weier om iemand te genees
29. Nie sagmoedigheid uitleef nie
30. Dronk word van sterk drank
31. Verval in die versoekinge van die vlees (kos, seks, fancy kleredrag)
32. Weier om aan iemand te gee wat nood het
33. Weier om Sy volgelinge te onderrig
34. Weier om DIE Voorbeeld te WEES
35. Iets op Hom neem wat Sy Vader Hom nie getoon het nie
36. Toordery en heksery
37. Iemand vals beskuldig
38. Wys Sy vinger in blaamgewing en beskulding na iemand
39. Skree op diegene wat Hom seergemaak of offend het
40. Nie optree volgens die moed van Sy oortuiging nie
41. God (se bestaan) betwyfel
42. Twyfel oor Wie Hy in God is
43. Weier om genade te betoon
44. Weier om kompassie te betoon
45. Roep legioene engele op op diegene wat Hom teenstaan, te vaporize
46. Weier enigiemand wat Sy Naam aanroep
47. Vrees
48. Buig/swig voor mense
49. Deelneem aan enige heidense feeste
50. Deelneem aan enigiets wat Sy Heiligheid bederf
51. Weier om iemand te vergewe
52. Weier om belasting te betaal
53. Ander mense veroordeel
54. Vol trots wees
55. Dinge van God eis
56. Vertrou op geld en rykdom om die werk gedoen te kry
57. 'n People-pleaser wees
58. Aanlê by vroue
59. Terg
60. Mense mock
61. Mense belaglik maak
62. Beloftes maak wat Hy nie kan of wil hou nie
63. Iemand se geld steel
64. Iemand se drome steel
65. Probeer (!) om iets vir God weg te steek
66. Toelaat dat die crowd sy lewensrigting guide
67. Nie mense oproep tot sondebelydenis en bekering nie
68. Iemand verwerp
69. Sy lig verberg
70. Aardse skatte en hemelse skatte omruil
71. Weier om iemand op die Sabbat gesond te maak
72. Weier om Homself op te offer vir mense
73. Onwillig wees om sy lewe vir God neer te lê
74. Onwillig wees om sy lewe vir sy vriende te gee
75. Weier om 'n backslider te vergewe
76. 'n Tweegesig wees (talk the talk but not walk the walk)
77. Nie Sy outoriteit oor demone uitoefen nie
78. Nie outoriteit oor diere te neem nie
79. Nie outoriteit oor die natuurelemente te neem nie
80. Lief wees vir een of meer sonde(s)
81. Die Jode haat
82. Weier om die waarheid te praat
83. God van leuens beskuldig
84. Weier om die waarheid aan twyfelende Thomasse te openbaar
85. God van enigiets te beskuldig
86. Weier om ander op te lei om te kan doen wat Hy doen
87. Weier om die oorvloedige lewe uit te gee
88. Noem God 'n 'Hoër Krag”
89. Onderrig gee vanuit menslike wysheidsperspektief
90. Ongebore babas vermoor
91. Nie jou gebede verhoor wat volgens God se wil is nie
92. Nie vir jou voorbidding doen by ons Vader nie
93. Steur Hom nie aan die alleenloper nie
94. Weier om tyd saam met iemand deur te bring
95. Ongeduldig wees
103. Beterweterig wees en neersien op ander
104. Nie Sy skape geestelik voed nie
105. Nie Sy skape liggaamlik voed nie
106. Weier om myle af te lê om siekes gesond te maak of die dooies op te wek
107. Weier om die wette van die land na te kom
108. Maak seksueel uitlokkende en suggestiewe opmerkings
109. Maak 'n klomp aardse besittings bymekaar
110. Ontevrede wees en/of kla oor die plek waar Hy woon
111. Rook sigarette, dagga of gebruik dwelmmiddels
113. Eet te veel
114. Gedra Hom soos iemand wat lui is
115. Verwag van ander om Sy laste te dra
116. Toelaat dat (lewens)storms Sy (lewens)rigting swaai
117. Weier om te help wanneer Hy gevra word
118. Uitstel
119. Sy liggaam laat tatoeer, gaatjies in Sy ore/neus/wenkbrou/ens maak v juwele
120. Verby iemand stap asof die persoon nie eers bestaan nie

121. Vuil of skurwe grappies vertel

Comments