Wat het Jesus geleer?

Die onderwerpe waaroor Jesus geleer het is die volgende:

1 Die Koninkryk van God (10.51%)

2 Wie Hyself is en wat sy missie is (8,53%)

3 Die lot van Jerusalem en vd bose geslag wat Hom verwerp (7,87%)

4 Die wederkoms (5.22%)

5 Hipokrasie (4.82%)

6 Voorspellings oor Homself en sy dissipels (4.43%)

7 Veroordeling en die hel (4.03%)

8 Vervolging (3.57%)

9 Gebed (3.17%)

10 Die ewige lewe en ons redding (3.04%)

11 Skatte en gierigheid (2.84%)

12 Die huwelike en egskeiding (1.06%)


Die lewenswaarhede/wyshede wat Hy geleer het sluit die volgende in:

As julle My liefhet, bewaar my gebooie (Joh 14:15).

En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou (Op 12:17).


1 Jy moet God met alles wat jy is liefhê (Matt 22:37)

2 Jy moet jou naaste liefhê soos jy jouself liefhet (Mat 22:38)

3 Jy moet jou vyande liefhê (Mat 6:44)

4 Moenie 'n tweegesig wees nie (Luk 12:1)

5 Bekeer jouself of jy gaan verlore (Luk 13:3-5)

6 Moenie van jou man of vrou skei nie (Mark 10:11-12; Mat 10:3-10)

7 Mens kan owerspel pleeg deur net na 'n vrou te kyk (Mat 5:28)

8 Draai jou linkerwang as jy op die regterwant geslaan word (Mat 5:39)

9 Moenie goeie dade doen om deur mense gesien te word nie (Mat 6:1)

10 Moenie skatte op die aarde bymekaarmaak nie (Mat 6:19)

11 Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar (Mat 6:19)

12 Dienskegte is belangrike mense in die Koninkryk (Mark 10:43-44)

13 Wie glo en doen gaan nie verlore nie (Mark 16:16 / Jak 2:14-26)

14 Sondaars moet hulle bekeer, regverdiges nie (Luk 5:32)

15 As mense goed praat v jou, bestraf Jesus jou (Luk 6:26)

16 As jy skaam is v Jesus, skaam Hy Homself v jou (Luk 9:26)

17 Vrees Hom wat jou hel toe kan stuur (Luk 12:5)

18 Selfregverdiging is afstootlik v God (Luk 16:15)

19 Eer jou ouers - maak nie saak hoe oud is jy nie (Mark 7:10)

20 Alle bose dinge wat mense doen kom uit sy hart (Mark 7:21)

21 Moenie tradisies bokant die woord v God stel nie (Mark 7:9)

22 Hardheid vd mens se hart hou hom weg vd waarheid (Mark 4:11)

23 As jy nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe nie (Mark 11:26)

24 Jy moet wedergebore word om Koninkryk v God in te gaan (Joh 3:3-5)

25 Almal wat boosheid bedryf haat die lig (Joh 3:20)

26 Aanbidding is in gees en waarheid, nie geografies nie (Joh 4:20-24)

27 Jesus se vriende doen wat hy beveel (Joh 15:14)

28 Die woord v God is die waarheid (Joh 17:17)

29 Kinders moet van Jesus leer en Hom aanbid (Mat 19:14)

30 As jy jouself verhoog sal jy verneder word (Mat 23:12)

31 Mense wat 'n teken soek en nie net die woord nie, is boos (Mat 12:39)

32 Jesus se las is lig (Mat 11:28)

33 Jy moet self jou hart sag hou vd woord v God (Mark 4)

34 Mens kan die hele wêreld wen en skade lei aan jou siel (Mark 8:37)

35 Pluk liewer jou oog uit as om hel toe te gaan daarmee (Mark 9:37)

36 Nie almal wat Jesus Here noem word gered nie (Mat 7:21)

37 Jy moet ophou sonde doen (Joh 8:10-11).

38 Jy moet slegs vir God aanbid en Hom alleen dien (Mat 4:10 / Mrk 12:30)

39 Moenie afgodsoffers eet nie (Op 2:14 / Op 4:20).

40 Aanbid God in Gees en in waarheid (Joh 4:24)

41 Moenie die Gees van God laster nie (Mat 15:19-20)

42 Doen goed op die Sabbatdag (Mat 12:11-12)

43 Eer jou vader en jou moeder (Mat 15:4/Mat 19:19 / Mrk 10:19 / Luk 18:20)

44 Moenie moord pleeg nie (Mat 19:18/Mat 5:21-22/Mrk 10:19/Luk 18:20)

45 Moenie owerspel pleeg nie (Mat 5:27-28/Mat 5:32/Mat 19:18/Mrk 7:21-23)

46 Moenie steel nie (Mat 19:18 / Mat 21:13 / Mrk 10:19 / Luk 18:20)

47 Moenie (vals) sweer nie (Mat 5:33-34 / Mat 19:18 / Luk 18:20 / Op 2:2)

48 Moenie begeer nie (Mar 15:19-20 / Mrk 7:22-23)

49 Wie sonde doen is 'n slaaf van die sonde (Joh 8:34)

50 Slegs diegene wat die wil v God doen erf die koninkryk (Mat 7:21)

51 Almal wat wetteloos lewe gaan vuur toe (Mat 13:41)

52 Moenie menslike tradisies bo wetsgehoorsaamheid stel nie (Mrk 7:6-9)

53 Onderhou die gebooie en jy erf die ewige lewe (Mat 19:17/Mrk 10:17-19)

54 Maak dissipels v alle ander nasies (Mat 28:18-20)

55 Jesus het al die gesag in die hemel en op die aarde (Mat 28:18)

56 Jesus is met ons wanneer ons dissipels maak tot einde toe (Mat 28:20)

57 As ons Hom Here noem moet ons doen wat Hy sê (Luk 6:46)

58 Jesus se broers is diegene wat God se woord doen (Luk 6:46)

59 Ons moet God en ons naaste bo alles liefhê (Mat 25:37-40)

60 Ons moet mekaar vergewe soos God ons vergewe (Mat 6:12)

61 Moenie ander mense oordeel nie (Mat 7:1-2)

62 Vergewe mekaar 7X70 keer (Mat 18:22)

63 Jy mag nie jy pa of ma of vrou of kind bo Hom liefhê nie (Mat 10:37)

64 Dit is moeilik v rykes om die koninkryk vd hemel te erf (Mat 19:24)

65 Soek eerste die koninkryk v God en al die ander bygeboeg (Mat 6:25-33)

66 Werk vd spyse wat bly tot in ewigheid (Joh 6:27)

67 Moenie werk vd spyse wat vergaan nie (Joh 6:27)

68 Moenie jou bekommer oor wat jy eet of aantrek nie (Mat 6:25-26)

69 Niemand kan v 2 base werk nie (Mat 6:24)

70 Moenie jou pêrels vd varke gooi nie (Mat 7:6)

71 Vra en jy sal ontvang, soek en jy sal vind, klop en oopmaak (Mat 7:7)

72 Gaan die koninkryk in deur die nou poort (Mat 7:13)

73 Elkeen wat geglo het kan siekes genees en duiwels uitdryf (Mark 16:18)

74 Mense word aan hulle vrugte geken (Mat 7:16)

75 Versoen jou met jou naaste voor jy die HERE nader(Mat 5:23)

76 Gelowiges is sout en lig (Mat 5:13-14)

77 Wees volmaak soos julle Vader volmaak is (Mat 5:48)


Comments